โครงการความร่วมมือการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ ดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ ่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 9 หมู่บ้าน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์