อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรคสัตว์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

อบรมเกษตรกร

        วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และป้องกันโรคสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 22 ราย

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัคว์