ปศุสัตว์สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจขอจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน มากกว่า 10 ที่ ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสถานพยาบาลสัตว์

         วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจตามคำขอจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน มากกว่า 10 ที่ จำนวน 1 แห่ง ณ โรงพยาบาลสัตว์ทริปเปิ้ลเฮง ตั้งอยู่เลขที่ 555/19 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์