ออกตรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการสถานที่รวบรวมไข่ ในพื้นที่ ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า

ตรวจสถานที่รวบรวมไข่

         วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้าลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่รวบรวมไข่ จำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องของการขอสถานที่ประกอบการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายไข่เพื่อบริโภค ผลการดำเนินงานผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมปฎิบัติตามระเบียบเงื่อนไขของกรมปศุสัตว์ทุกประการ

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า