ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ

ตรวจสอบห้องเย็น

         วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ โดยนายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี กองร้อย อส.อำเภอหนองหญ้าไซ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงอำเภอหนองหญ้าไซ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหญ้าไซ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหญ้าไซ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเก็บเนื้อสัตว์ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฏหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผลการตรวจไม่พบการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ