มอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ

โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

         วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าไซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ตำบลแจงงาม ร่วมทำพิธีมอบโคเพศเมีย อายุครบ 18 เดือน ของโครงการธนาคารโค-กระบือฯ จำนวน 2 ตัว เพื่อขยายต่อให้ครัวเรือนยากจน TPMAP ปี 2566 อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน 2 ราย โดยมีนางดวงพร คุณากรวงศ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธานในพิธีมอบโค ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 8 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือฯ แก่เกษตรกรตามลำดับ

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ