สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร

ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

         วันที่ 18 - 20 กันยายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินการออกสำรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกรในตลาดสดและร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมปศุสัตว์ในการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ