ปศอ.หนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย

            วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) โคนม ของสุรชาติฟาร์ม ม.13 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โคนมทั้งหมด 50 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ