ปศอ.สองพี่น้อง ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสุกร ในพื้นที่ ต.ศรีสำราญ

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

         วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกพื้นที่เพื่อตรวจต่ออายุมาตราฐานฟาร์มสุกร (GAP) จำนวน 2 ฟาร์ม ได้แก่ กานต์ ฟาร์ม ต.ศรีสำราญ และ ปิ่นฤทัยฟาร์ม ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก