ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดพิธีรับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต ให้กับเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ

         วันที่ 6 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้บำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณิสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี มอบกระบือทรงไถ่ชีวิต จำนวน 20 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอด่านช้าง จำนวน 10 ราย โดยมี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 10 รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นประธานในพิธี และมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ อบต.ด่านช้าง ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์