ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566

ทำหมันสุขนัขและแมว

         วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดบ้านโนน หมู่ 2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ผลการปฏิบัติงาน
- ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 18 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศเมีย 15 ตัว และแมวเพศผู้ 3 ตัว
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 20 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง