ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

         วันที่ 5 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาสถิตยุทธการ (หน้าองค์ดอน) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนและเจ้าของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวปศุสัตว์ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ผลการปฏิบัติงาน
ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวม 70ตัว แบ่งเป็น แมวเพศเมีย 20 ตัว แมวเพศผู้ 25 ตัว และสุนัขเพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 21 ตัว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 150 ตัว

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์