ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรม วันดินโลก จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2565

 จัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์

           วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมจัดนิทรรศการ/ให้บริการ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "วันดินโลก ปี 2565" ในหัวข้อ "Soils, where food begins : อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่ 2 โดยนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์