รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ปี 2565

  • ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2565
  • ข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2565
  • ข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม 2565
  • ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
  • ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2565