รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ปี 2566

  • ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
  • ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2566