ปศอ.หนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 และทำหมันสุนัข-แมวที่ไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัข แมว ณ อนามัยบ้านหนองขาม และอนามัยบ้านหนองเสือเต้น จำนวน 11 หมู่บ้าน

ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง เฝ้าระรังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)

เฝ้าระวังโรคในม้า

เมื่อวันที่ 16-17 เมษายน 2563 นายอภิชาต นิติศิริ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ด้วยระบบ E smart + และ Google from ตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness : AHS) และแนะนำการป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรคดังกล่าวด้วย จากการสำรวจทั้ง 6 ตำบลของอำเภอด่านช้าง พบเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าจำนวน 6 ราย มีม้าจำนวนรวม 30 ตัว ม้าทุกตัวสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงดี ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้เลี้ยงม้าประจำอำเภอด่านช้างไว้ด้วยแล้วเพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนข่าวสารและแจ้งเหตุการต่างๆ ให้เจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอได้ทราบด้วย

ติดตามเฝ้าระวังโรคระบาดในม้า     

เฝ้าระวังโรคในม้า

          วันที่ 15 เมษายน 2563 นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงม้า ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยออกสำรวจในพื้นที่ ต.บ้านแหลม พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือ นายจตุพร อุนวิจิตร 153/2 หมู่1 เลี้ยงม้าจำนวน 3 ตัว และออกสำรวจในพื้นที่ ต.ตะค่า พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือนายภูวิดล จำปาเงิน เลขที่ 311 หมู่2 ต.ตะค่า เลี้ยงม้าจำนวน 9 ตัว และวันที่ 16 เมษายน 2563 ออกสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าในพื้นที่ ต.วัดดาว พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือ นางโชติกาล พิทักษ์วงศ์ 16 หมู่ 7 ต.วัดดาว เลี้ยงม้าจำนวน 3 ตัว และออกสำรวจในพื้นที่ ต.วัดโบสถ์ พบเกษตรกรที่เลี้ยงม้า จำนวน 1 ราย คือนายปรีชา คำนวนสินธ์ เลขที่ 37/1 หมู่ 3 ต.วัดโบสถ์ เลี้ยงม้าจำนวน 4 ตัว

          ทั้งนี้ จากการสอบถามข้อมูลการเลี้ยงม้ากับเกษตรกรย้อนหลัง ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน ได้ข้อมูลว่าม้าที่เลี้ยงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี ไม่มีอาการป่วยหรือตายใดๆ และได้สอบถามข้อมูลกับเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าเพิ่มเติมในเรื่องการรับรู้ข่าวสารการระบาดของโรคและวิธีการป้องกันโรคดังกล่าว พบว่าเกษตรกรทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่มีการเคลื่อนย้ายม้า เข้า-ออก ในพื้นที่แต่อย่างใด จากนั้นได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ฉีดพ่นในฟาร์มที่เลี้ยงม้า และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรับทราบถึงมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนำมาประยุกต์ใช้ในคอกม้าและฟาร์มม้าของเกษตรกรต่อไป 

          สรุปทั้งอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงม้าจำนวน 4 ราย กระจายในพื้นที่ 4 ตำบล จำนวนม้าทั้งสิ้น 19 ตัว
1. ม้าพื้นเมืองไทยจำนวน 1 ตัว
2. ม้าพันธุ์ไทยพื้นเมืองผสมกับสายพันธุ์ต่างประเทศต่างๆคือ สายพันธุ์ Thoroughbred ,miniature horse , Quarter American Quarter จำนวน 10 ตัว
3. ม้าต่างประเทศสายพันธุ์
    3.1 Andalusian 2 ตัว
    3.2 Warmblood 2 ตัว
    3.3 Friesian 2 ตัว
    3.4 Lipizzaner 1 ตัว
    3.5 Lipizzaner ผสม อาหรับ 1 ตัว

ปศอ.ดอนเจดีย์ ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร

วันที่ 16 เมษายน 2563 นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ได้ส่งมอบโคเนื้อตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรจำนวน 54 ราย โคเนื้อ 54 ตัว ณ วัดหนองขุม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปศอ.อู่ทอง ช่วยเหลือสุนัขจรจัด

ช่วยเหลือสุนัขจรจัด

วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการช่วยเหลือสุนัขจรจรจัดเพศผู้จำนวน 1 ตัว ซึ่งมีบาดแผลฉกรรจ์บนใบหน้า ณ บ่อขยะบ้านเขาพระ หมู่ที่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทำการส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เรื่องการรักษาจากนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี