สุพรรณฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ในพื้นที่ อ.สามชุก

 ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

        วันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ชนิดไก่พื้นเมือง และฟาร์มสุกร แก่ฟาร์มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 4 ราย โดยแบ่งเป็นไก่พื้นเมือง จำนวน 2 ราย และฟาร์มสุกร จำนวน 2 ราย ผลการตรวจประเมินฟาร์มทั้งหมดผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก