ปศอ.ด่านช้าง ชี้แจงและให้คำแนะนำโครงการล้านละร้อย ในพื้นที่ ต.วังคัน

 โครงการล้านละร้อย

          วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรอำเภอด่านช้างและผู้จัดการ ธกส. อำเภอด่านช้าง ร่วมชี้แจงและให้คำแนะนำเกษตรกรในเรื่องการเลี้ยงโคขุน การตั้งวิสาหกิจชุมชนและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการล้านละร้อย ณ ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 9 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง