ปศอ.สองพี่น้อง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565

อบรมอาสาปศุสัตว์

          วันที่25 มกราคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" โดยมีเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 17 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง