ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ในพื้นที่ ต.ดอนตาล 

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม

          วันที่ 19 มกราคม 2565 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวโสภา จารุเรืองไพศาล เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อตรวจมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด (GAP) glory farm เลขที่ 36 ม.4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี