ปศุสัตว์สุพรรณฯ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

      วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ อินทร์บุญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมติดตาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์โรคลัมปีสกิน การใช้วัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินและให้แนวทางในการปฏิบัติกรณี โค-กระบือ ป่วยตายจากโรคลัมปีสกิน ซึ่งพบว่าภาวะการระบาดของโรคลดลงและเกษตรกรในพื้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคลัมปีสกิน และการเตรียมตัวรับมือป้องกันโรคมากขึ้น