ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจเยี่ยมสุขภาพสุกรและให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสุขภาพสุกร ของเกษตรกร ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ตลอดจนแนะนำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ และหากมีสัตว์ที่มีอาการตามนิยามของโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ