ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมบูรณาการการทำงานในการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

ทำหมันสุนัขและแมว

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินงานเชิงบูรณาการระหว่างศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 และด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ร่วมดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดหนองยายทรัพย์ หมู่ 7 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันแมวเพศเมีย จำนวน 10 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว สุนัขเพศเมีย จำนวน 15 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม จำนวนทั้งหมด 27 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง