งานมหกรรมโคเนื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 อ.ด่านช้าง

งานมหกรรมโคเนื้อ

         วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมโคเนื้อ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5 มหกรรมแสดงสัตว์พันธุ์ดี การแสดงและประกวดโคเนื้อ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานจัดระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์