กิจกรรมกรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน

 ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์

         วันที่ 19 มกราคม 2566 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิชารัตน์ คุณโท ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ผู้แทนจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในตลาดสด เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเลือกซื้อเพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อเป็ด ว่ามีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สุขอนามัย และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์