ปศอ.สามชุก สำรวจและขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566

สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์

         วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ดำเนินการ (Swab) และขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงเป็ดไข่ไล่ทุ่ง จำนวน 4 ฟาร์ม ในเขตพื้นที่ ต.บ้านสระ ต.หนองผักนาก และ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงเป็ดไขไล่ทุ่งให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก