ปศอ.ศรีประจันต์ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

 ฟาร์ม GFM

         วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ นายสัตวแพทย์ไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันดำเนินการให้คำแนะนำและประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้นแก่เกษตรกร เพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) แบ่งเป็นรายชนิดสัตว์สุกร จำนวน 3 ราย ไก่พื้นเมือง จำนวน 4 ราย แพะ จำนวน 1 ราย โคเนื้อ จำนวน 1 ราย

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์