ปศอ.บางปลาม้า ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ตรวจนมโรงเรียน

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.10 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า โดยนายราเมศ ไข่สุวรรณ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโคกคราม หมู่ 5 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 37 คน
          2. โรงเรียนวัดป่าพกฤษ์ 108 หมู่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน 135 คน

เด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับการดื่มนมครบทุกคน คุณภาพน้ำนมปกติและการจัดเก็บรักษานมโรงเรียนถูกต้อง

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า