ส่งมอบปัจจัยการผลิตเกษตรกรโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ (5 ประสาน)

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกล่มเครือข่าย เมนูไส้อั่วและหมูฝอย

พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกล่มเครือข่าย เมนูบาร์บีคิว&แหนมซี่โครงอ่อน