สถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ขอเชิญผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรองสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ทั้งนี้ การเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล สามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ที่เป็น “ฮาลาล” ได้จากการประทับเครื่องหมายฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์

            ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าทั่วไป เช่น เนื้อโค ของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ที่มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสุพรรณบุรี