• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2565

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน มีนาคม 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน เมษายน 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน มิถุนายน 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน กรกฎาคม 2566

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างเดือน สิงหาคม 2566 

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2566