ประกาศ วันที่ประกาศ Download
 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  21 มิถุนายน 2561 pdffile

 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ 
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

15 มิถุนายน 2561 pdffile
 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
13 มิถุนายน 2561 pdffile
 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
11 มิถุนายน 2561 pdffile
 ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  25 พฤษภาคม 2561 pdffile