ปศอ.ศรีประจันต์ ออกเก็บตัวอย่างตามโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค

เก็บตัวอย่าง

         วันนที่ 24-26 สิงหาคม 2564 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ได้ออกเก็บตัวอย่างตามโครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ครั้งที่ 2/2564 จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 40 ราย 80 ตัวอย่าง ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์