ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์และสัตว์ประจำถิ่น

 ส่งมอบปัจจัยการผลิต

         วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต“กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้และสัตว์ประจำถิ่น” ให้กับเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 40 ราย โดยมีพันธุ์ไก่ไข่สาว รายละ 6 ตัว อาหารไก่ 1 กระสอบ ถังน้ำ 1 อัน ถังอาหาร 1 อัน และยาปฏิชีวนะผสมวิตามิน 1 ซอง

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์