ตรวจประเมินฟาร์มสุกร ณ ฟาร์มสุพรรณบุรี ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง

ตรวจประเมินฟาร์มสุกร

         วันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มสุกร เพื่อขอรับรองฟาร์มปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จำนวน 1 ฟาร์ม ณ ฟาร์มสุพรรณบุรี ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง