ปศอ.หนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ปฏิงานเชิกรุกเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

        วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปฏิบ้ติงานเชิงรุก ออกดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การเกิดโรคฯ โดยได้แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การพ่นน้ำยาฆ่าแมลงพาหะนำโรค การรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น กรณีพบสัตว์ป่วยพร้อมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ยาพ่นฆ่าแมลงให้นำไปใช้ร่วมกันในกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมของอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ