ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน     

          วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการควบคุมป้องกันและการรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้กับผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจ สร้างความมั่นใจและลดความตื่นตระหนก พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี