โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

          วันที่ 20 สิงหาคม 64 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับ นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปล้าม้า พร้อมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวด้อยโอกาส ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมฉีดยากำจัดพยาธิภายนอก โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่วัดเสาธง ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

          ผลการดำเนินงาน ดังนี้

          1.ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย จำนวน 2 ตัว
          2.ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ จำนวน 3 ตัว
          3.ผ่าตัดทำหมันแมวเพศเมีย จำนวน 8 ตัว
          4.ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว
             รวมทั้งสิ้น 19 ตัว
          5.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 19 ตัว
          6.ฉีดยากำจัดพยาธิภายนอก จำนวน 5 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า