ปศอ.หนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคลัมปี สกินและพ่นน้ำยาฆ่าแมลง ในพื้นที่ ต.หนองราชวัตร

เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

         วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ออกปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน โดยได้ออกแนะนำเกษตรกรในเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ การพ่นน้ำยาฆ่าแมลงบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันแมลงที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวและได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น เมื่อพบสัตว์ของตนเองมีอาการป่วย พร้อมทั้งมอบน้ำยาพ่นฆ่าแมลงพาหะให้เกษตรกรและสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ตามนโยบายและแนวทางควบคุมป้องกันโรคลัมปี้สกินของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ