ปศอ.ด่านช้าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปีสกิน

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ เพื่อแนะนำให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคลัมปีสกริน พร้อมทั้งทำการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย พ่นยาฆ่าแมลงกำจัดพาหะนำโรค ตรวจสุขภาพโคให้เกษตรกร แนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้งและการใช้ยาฆ่าแมลงพ่นกำจัดแมลงพาหะ ในพื้นที่ ต.ด่านช้าง​ ต.หนองมะค่ามะโมง ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง