ปศอ.เดิมบางนางบวช ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งคลี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ บ้านพักชลประทาน หมู่ที่ 7, โรงเรียนวัดขุยโพธิ์ หมู่ที่ 4, วัดคูเมือง หมู่ที่ 2 และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนสุนัข เพศเมีย 17 ตัว เพศผู้ 10 ตัว แมวเพศเมีย 24 ตัว เพศผู้ 9 ตัว รวม 60 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช