ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) อ.ศรีประจันต์

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ตำบลวังน้ำซับและตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการป้องกันโรคด้วยกำจัดแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรคและการกางมุ้งอย่างมิดชิด รวมทั้งได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรด้วย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์