ตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) อ.สองพี่น้อง

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ ประชาสัมพันธ์ แนะนำในการดูแลสัตว์ในฟาร์มเพื่อป้องกันโรคลัมปีสกิน รวมถึงการดูแลจัดการฟาร์ม ขับไล่แมลงดูดเลือด เช่น เห็บ แมลงดูดเลือด และยุง ซึ่งเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของโรค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง