มาตรการตรวจโค ก่อนเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าสัตว์​โคเนื้อสหกรณ์​กำแพงแสน จำกัด

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง​ ลงพื้นที่ตรวจสัตว์ชนิด โคก่อนเคลื่อนย้าย ณ ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน kk.ฟาร์ม บ้านเลขที่ 283 หมู่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่พบรอยโรคสัตว์ป่วยเข้านิยามโรค Lumpy Skin ในฟาร์ม พร้อมทั้งดำเนินการพ่นยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อโรค ในรถที่ใช้ในการขนโคก่อนเคลื่อนย้าย ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนแนะนำการป้องกันโรคด้วยการกางมุ้ง กำจัดแมลงดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะนำโรคอย่างสม่ำเสมอ และหากมีสัตว์ที่มีอาการตามนิยามของโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง