สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม kick Off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และนายกิติพงษ์ แย้มมี นายอำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกินในโค กระบือ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือของจังหวัดสุพรรณบุรี การควบคุมและป้องกันโรค รวมถึงแนวทางการรักษาโรค กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การปล่อยขบวนหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย หน่วยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และหน่วยพ่นยากำจัดแมลง และกิจกรรมการมอบเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ยาฆ่าแมลง แร่ธาตุก้อน ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรียังได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรค แนะนำการป้องกันโรค เช่น การติดตั้งมุ้งกันแมลงพาหะ การพ่นยาฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงพาหะ เป็นต้น และให้ข้อมูลเรื่องการรักษาโรค ในพื้นที่ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์