ปศอ.สามชุก ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างชาติ

 เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับ ธ.ก.ส.สาขาสามชุก ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างชาติ บ้านดงโมกข์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี-สกิน กับเกษตรกรสมาชิกกลุ่มฯ โดยแนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ป้องกันโดยการกำจัดแมลงพาหะ แนะนำการใช้ยาฆ่าเชื้อโรค ลดการเคลื่อนย้ายสัตว์ และการกางมุ้งป้องกันแมลง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก