ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอบสวนกรณีสัตว์ปีกป่วยตาย

 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก

วันที่ 25 พฤษภาคม2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการสอบสวนกรณีสัตว์ปีกป่วยตายตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและมอบเวชภัณฑ์พร้อมทั้งยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี