ปศอ.เดิมบางนางบวช รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งคลี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งคลี จำนวนสุนัข เพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว เพศผู้ 7 ตัว และศาลากลางบ้านดอนตาลเสี้ยน หมู่ที่ 3 และศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนสุนัข เพศเมีย 2 ตัว เพศผู้ 8 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว เพศผู้ 7 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช