ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559

 ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์

         วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายเจ้าพนักงานปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 2559 จำนวน 5 ราย ดังนี้

          1. โรงฆ่าเทศบาลเมืองฯ (สุกร)
          2. โรงฆ่าวรานิษฐ์ (สัตว์ปีก)
          3.โรงฆ่าธนพรรณ ทองต่อ (สุกร)
          4.โรงฆ่าเจ้ยุหมูอินเตอร์ (สุกร)
          5.โรงฆ่าหนองบัวแดง (โค)

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี