ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

         วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสานฝันสร้างอาชีพ โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช มีเกษตรกรร่วมรับฟังจำนวน 200 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช